Voorbeeldpagina uit Grutsk op ‘e Romte (p.20) van een van de tien samenhangende gebiedsoverschrijdende structuren: ‘Stelsel van dijken als onderdeel van en voorwaarde voor het watersysteem en agrarische ontwikkeling van Fryslân’.  

Documenten:

Verordening

Streekplan ‘Fryslân 2007’

Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte

Landschapstypenkaart