Pagina uit de ter inzage liggende omgevingsvisie FlevolandStraks met een beschrijving van de opgave duurzame energie.

Documenten:

Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 (Geconsolideerde versie per 1 maart 2015)

Omgevingsvisie FlevolandStraks 2019