Beschrijving van een van de zes landschapstypen binnen de Kernkwaliteit Landschap: De kenmerken en het Provinciaal belang en beleid van het landschapstype Esdorpenlandschap.

Documenten:

Omgevingsverordening Drenthe 

Omgevingsvisie Drenthe

Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe