Recht voor de groene ruimte

Fred Kistenkas, Harm Borgers & Machteld Kistenkas, 2017. Wageningen Academic Publishers (derde geheel herziene druk), 192 pagina’s, € 42. ISBN 978-90-8686-310-5.
Wie betrokken is bij gebruik, inrichtingen beheer van de groene ruimte in Nederland, krijgt te maken met wettelijke kaders, zoals de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Habitat- en Vogelrichtlijn, Barro en Wabo, PAS, provinciale verordeningen, inpassingsplannen, omgevingsvergunningen en in de toekomst de Omgevingswet. Wie zich zorgen maakt om de kwaliteit van ruimte en landschap doet er goed aan iets te weten van deze wettelijke kaders.
Download de boekbespreking hier