Nummer 2022-1

Redactioneel
Oorlog en landschap

Dilemma’s voor nationale parken ‘nieuwe stijl’
Laveren tussen fluïde grenzen en harde afspraken
Jori Wolf, Berthe Jongejan, Piet Schipper & Shera van den Wittenboer

Insecticiden, landschap en biodiversiteit
Gevolgen van insecticidengebruik in de wijdere omgeving voor nuttige insecten in akkerranden
Lieneke Bakker, Wopke van der Werf & Felix Bianchi

De haperende beleidscyclus
Groen beleid en de doorwerking in het omgevingsrecht
Fred Kistenkas

Op pad met Rob Jongman in de Ooijpolder
“Nederland is de beste ontwijker van het Europese natuurbeleid”

Waterkwaliteit en landschap: toen, nu en straks
Diederik van der Molen, Herman Havekes, Willem Wensink & Marleen van Rijkswick

Burgers en natuurinclusieve landbouw
Meer bekend maakt meer bemind
Lisa Beekman, Piety Runhaar & Hens Runhaar

>> Bijlage: tabel 2

Boek
De stikstofcrisis ligt niet achter ons

Forum
Troost
Kris van Koppen

Column IN HET VELD
Stropen en trouwen in de Dnjester-delta
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus