Nummer 2021-2

Redactioneel
De kracht van kennis in landschapstransities

De effecten van zonneparken op vegetatie
Onderzoek in dertien Nederlandse zonneparken naar vegetatie, bodem en microklimaat
Charlotte Knegt, Klaske van Wijngaarden, Pita Verweij & Merel Soons

Een natuurlijk verbond
Natuurlijk kapitaal als verbindend principe voor maatschappelijke uitdagingen
Patrick Bogaart, Lars Hein, Dirk-Jan van der Hoek, Rixt de Jong, Linda de Jongh, Bart de Knegt, Remon Koopman, Marjolein Lof, Ton de Nijs, Martina Paulin, Sjoerd Schenau & Joop van Bodegraven

Op pad met … Jan Janse bij windpark Zwartenbergseweg
Koppel wind- en zonneparken aan andere maatschappelijke opgaven

Aanpak van de stikstofproblematiek met zeoliet
De potentiële toepasbaarheid voor verschillende bodemtypes.
Jelmer van Doorn, Esther Lucassen, Mats Douma, Michael van Roosmalen, Jan Roelofs & Fons Smolders

Van sectoraliteit naar integraliteit
De relatie tussen het realiseren van natuurdoelen en omgevingsbeleid.
Fred Kistenkas, Bas Breman & Nienke Nuesink

WLO-Nieuws

WLO-Forum

Boek

Column

Beeld

Nummer 2021-1

Redactioneel
Natuurambities voor de grote wateren

Natuurambitie en dynamiek grote wateren
Jeroen Veraart & Martin Baptist

Natuurambities voor de Waddenzee
Martin Baptist

Gezond bodemleven als sleutel voor een robuust Markermeer
Piet Verdonschot, Mariëlle van Riel & Ralf Verdonschot

Innovatieve governance voor Building with Nature
Lessen uit het Marker Wadden-project
Stéphanie IJff, Jeroen Veraart, Jannes Willems, Mike Duijn, Niels van den Berg & Marijn Stouten

Vissen binnen ecologische randvoorwaarden
Maatwerk voor een veranderend IJsselmeer en Markermeer
Joep de Leeuw, Nicola Tien, Tessa van der Hammen & Sarah Smith

Op pad met … Anne-Wil Maris in Willemstad
Geschiedenis wordt pas erfgoed als we het in het heden betekenis geven

Grevelingen: van zout meer naar gedempt getij
Ontwikkeling van macrobenthos en inschatting gevolgen van gedempt getij
Marijn Tangelder, Arno Nolte, Ingeborg Mulder, Jeroen Wijsman, John Janssen & Tom Ysebaert

Robuuste en klimaatbestendige riviernetwerken
Hotspots voor natuurontwikkeling langs de grote rivieren
Theo van der Sluis, Gilbert Maas, Eline van Elburg, Inez Woltjer & Bas Pedroli

Ecologie, rendement en samenhang
Bouwstenen voor onderzoek naar de grote wateren
Jeroen Veraart, Martin Baptist, Marijn Tangelder, Piet Verdonschot & Bas Pedroli

Boek

WLO- Forum

Column

Beeld