Nummer 2020-3

Redactioneel
Grote wateren

De Eems-Dollard uit het verdomhoekje
Hoe een lang verwaarloosd estuarium weer kleur op de wangen krijgt
Wouter Iedema & Kees van Es

De verslibbing van het Eems-estuarium
Bas van Maren, Harm Jan Pierik, Petra Dankers & Charlotte Schmidt

Op weg naar een rendabele slibeconomie
Fred Haarman

Innovatieve dijkconcepten
Waterveiligheidsopgave als katalysator voor innovatie in het Eems-Dollardgebied
Jantsje van Loon-Steensma & Harry Schelfhout

Op Pad met … Silvan Puijman in Polder Breebaart
In polder Breebaart komt alles van ED2050 samen

Pionieren in een krachtenveld
Gemeente Delfzijl is trots op resultaat gebiedsontwikkeling waterfront
Hans Punter, Jornand Veldman & Arjen Bosch

Kansen voor de regionale economie
De maatschappelijk impact van het programma ED2050
Jouke van Dijk & Gerwin van de Meulen

Werken aan ecologie Eems-estuarium in perspectief
Leren van vijf jaar samenwerken in het programma ED2050
Wouter Iedema, Henk Smit & Jaap Siemons

Boeken

Column

Beeld

Nummer 2020-2

Redactioneel
Reflectieve landschapspraktijk

Natuurlijk kapitaal in besluitvorming
Martijn van der Heide, Kees Hendriks, Cor Graveland, Peter van Bodegom & Joop van Bodegraven

Windturbines in de wolken
Een ontwerpvisie voor grootse windparken in Schotland en Nederland
Marc van Grieken

Op pad met… Michaël van Buuren in de Doorwerthsche Waarden
Natuurinclusief Nederland anno 2120

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie
Over toekomstbestendig waterbeheer en regionale aanpassingen in het Friese veenweidelandschap
Ivan Mettrop, Eddy Wymenga & Ernst Oosterveld

Uniek verschijnsel in de Groene Waterparel
Katteklei in de bodem leidt tot vegetaties van Oeverkruid-klasse in boerensloten
José van Diggelen, Yvon Verstijnen, Jan Roelofs & Fons Smolders

Boek

WLO-nieuws

Column

Beeld

Nummer 2020-1

Redactioneel,
Multifunctioneel landschap

Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie
Dick van Dorp en Jan Stobbelaar

Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?
Hans Runhaar

De toekomst van voormalige brakwatervenen.
De abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties
Gijs van Dijk, Alfons Smolders, Ron van ‘t Veer, Roos Loeb, Leon Lamers, Jelmer Nijp, Sarian Kosten, Hein van Kleef, Casper Cusell & Piet-Jan Westendorp

Op pad met Henk Baas in IJdoorn
Gebrek aan samenwerking door landschapsdiciplines baart zorgen

Exoten: toelaten of niet?
Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold, Helias Udo de Haes & Wil Tamis

Klimaatuitdagingen voor Nederland
Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC?
Rob Jongman & Theo van der Sluis

Column

WLO-nieuws

Beeldcolumn