Nummer 2020-2

Redactioneel
Reflectieve landschapspraktijk

Natuurlijk kapitaal in besluitvorming
Martijn van der Heide, Kees Hendriks, Cor Graveland, Peter van Bodegom & Joop van Bodegraven

Windturbines in de wolken
Een ontwerpvisie voor grootse windparken in Schotland en Nederland
Marc van Grieken

Op pad met… Michaël van Buuren in de Doorwerthsche Waarden
Natuurinclusief Nederland anno 2120

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie
Over toekomstbestendig waterbeheer en regionale aanpassingen in het Friese veenweidelandschap
Ivan Mettrop, Eddy Wymenga & Ernst Oosterveld

Uniek verschijnsel in de Groene Waterparel
Katteklei in de bodem leidt tot vegetaties van Oeverkruid-klasse in boerensloten
José van Diggelen, Yvon Verstijnen, Jan Roelofs & Fons Smolders

Boek

WLO-nieuws

Column

Beeld

Nummer 2020-1

Redactioneel,
Multifunctioneel landschap

Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie
Dick van Dorp en Jan Stobbelaar

Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?
Hans Runhaar

De toekomst van voormalige brakwatervenen.
De abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties
Gijs van Dijk, Alfons Smolders, Ron van ‘t Veer, Roos Loeb, Leon Lamers, Jelmer Nijp, Sarian Kosten, Hein van Kleef, Casper Cusell & Piet-Jan Westendorp

Op pad met Henk Baas in IJdoorn
Gebrek aan samenwerking door landschapsdiciplines baart zorgen

Exoten: toelaten of niet?
Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold, Helias Udo de Haes & Wil Tamis

Klimaatuitdagingen voor Nederland
Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC?
Rob Jongman & Theo van der Sluis

Column

WLO-nieuws

Beeldcolumn