Nummer 2019-2

Redactioneel
Ecologische riviernetwerken

Inleiding: Rivieren als ecologische netwerken
Rob Jongman & Geert De Blust

Herstel van longitudinale connectiviteit
Johan Coeck, Peter Paul Schollema, Koen Martens & Niels Brevé

De haarvaten van het ecologisch riviernetwerk
Consequenties van fragmentatie en het belang van landbruggen en oeverzones
Tom Buijse, Ralf Verdonschot, Peter van Puijenbroek & Piet Verdonschot

Ruimte voor de grote rivieren en ecologische herstelprogramma’s
Hoe staat het er twintig laar later voor?
Kris van Looy, Wendy Liefveld, Gijs Kurstjens & Jasper Hugtenburg

Op Pad… met Gerard Litjens in Munnikenland
Waaluiterwaarden dreigen te verdrogen

Poorten naar de zee: open, toe en op een kier
Voorzichtige revalidatie voor onze estuaria?
Erika Van den Bergh & Dick de Jong

Klimaatadaptatie in het rivierengebied
Een geo-ecologisch perspectief
Frans Klijn, Nathalie Asselman, Mark Hegnauer, Erik Mosselman & Frederiek Sperna Weiland

Co-creatieve rivierlandschappen
Toine Smits, Menno Straatman & Jan Fliervoet

Boek

Column

WLO-nieuws

Beeldcolumn

Nummer 2019-1

Redactioneel
Markante punten in het energielandschap

Het online debat over de Oostvaardersplassen
De invloed van sociale media op natuurbeheer
Thomas Matthijssen, Bas Breman & Tim Stevens

Revitalisering van het landschap
Jos Dekker

Boek

Heideherstel met vulkamin
Een beter alternatief voor dolocal?
Esther Lucassen, Michael van Roosmalen & Jan Roelofs

Op Pad met Rob Wolfs in uiterwaardenpark Meinerswijk
Wandelen ontsluit het landschap

Boek

Groene metropool
Het recht van stedelingen op groen landschap
An van Veen

Boek

Column

WLO-nieuws

Beeldcolumn