Verzuring tast de ‘Nachtwacht’ aan

Jap Smits is boswachter ecologie op de Strabrechtse Heide voor Staatsbosbeheer. Deze heide behoort deels tot het droog zandlandschap, deels tot het nat zandlandschap. Maatregelen op het droge deel omvatten begrazen, maaien, branden, en tijdelijke akkers. Plaggen wordt in de droge heide niet meer toegepast.
Jap is een wandelende encyclopedie als het gaat om het heidebeheer. Hij heeft er een boek over geschreven en meegewerkt aan een film over de Strabrechtse Heide. En een nieuw boek staat op stapel. Hij werkt intensief samen met OBN-onderzoekers.

Download pdf