Nummer 2016-4

Inhoudsopgave

Redactioneel
Landschap in transitie
Lees verder

Het natuurlijke patroon van beken
Slingerend of meanderend?
Bart Makaske, Eveline van der Deijl & Maarten Kleinhans
Lees verder

Het Betwiste Land
Verslag van het congres
Jos Dekker, Niek Hazendonk & Sander van Opstal
Lees verder

Boek ‘Agrarisch natuurbeheer in Nederland’

Op Pad met Peter Glas bij de Dommel
52% van totale energiebehoefte uit eigen rioolslib
Lees verder

Het belang van open landschap voor vogels
Roland van der Vliet, Jerry van Dijk & Martin Wassen
Lees verder

Boek ‘Wilde apen’
Lees verder

Imperfecte participatie in natuurbeheer
Judith Santegoets & Derk Jan Stobbelaar
Lees verder

Column

Nummer 2016-3

Inhoudsopgave

Redactioneel
Nieuw nationaal landschapselan

Betekenis groene burgerinitiatieven voor natuurbeheer
Arjen Buijs, Thomas Mattijssen & Birgit Elands
Download het artikel

Vooroeversuppleties in de Oosterschelde
Meerwaarde voor ecologie, economie en waterveiligheid
Jeroen Veraart, Saskia Werners, Marijn Tangelder, Annemarie Groot, Mark de Bel & Jan Mulder
Download het artikel

Op Pad met Hans Van Dyck langs de Kleine Nete
What you see is not what they get
Download het artikel

Vereniging
Download het artikel

Boek
Download het artikel

Kan het nieuwe natuurbeleid tegen een stootje?
Botsproeven in het Natuur Netwerk Nederland
Jaap van Os, Raymond Schrijver & Mirjam Broekmeyer
Download het artikel

Ompolderen in de Zuidwestelijke Delta
Adriaan de Kraker
Download het artikel

Vereniging
Download het artikel

Windturbines versus landschap
Jos Dekker & Titia van Leeuwen
Download het artikel

Column
Raoul Beunen
Download het artikel

Nummer 2016-2

Inhoudsopgave

Redactioneel
Grote verhalen en kleine acties
Download het artikel

OBN en het nat zandlandschap
André Jansen, Matthijs Schouten, Loekie van Tweel-Groot & Wim Wiersinga
Download het artikel

Sleutels tot herstel van hoogveen
Juul Limpens, Gert-Jan van Duinen , André Jansen, Matthijs Schouten & Hilde Tomassen
Download het artikel

Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving
Emiel Brouwer, Hein van Kleef, Herman van Dam & Jan Roelofs
Download het artikel

Op Pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel
Strijd om het veen
Download het artikel

Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen
Rob van der Burg, Emiel Brouwer, Gert-Jan van Duinen & André Jansen
Download het aritkel

Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
Michiel Wallis de Vries, Roland Bobbink, André Jansen & Joost Vogels
Download het artikel

Vereniging
Download het artikel

Boek
Download het artikel

Nat zandlandschap van de 21e eeuw
Kennisagenda
Matthijs Schouten, André Jansen & Loekie van Tweel-Groot

Download het artikel

Zo veel rijker dan bureaustudies
Review OBN- onderzoek nat zandlandschap
Geert De Blust
Download het artikel

 

Nummer 2016-1

Inhoudsopgave

Redactioneel
Onderzoek voor biodiversiteit
Download het artikel

Biodiversiteit werkt

Inleiding
Joop Schaminée, Jos Dekker, Jerry van Dijk, Edu Dorland, Mirjam van het Groenewoud-Groot & Bart van Tooren
Download het artikel

Bodem

Natuurherstel door grondtransplantatie
Jasper Wubs, Wim van der Putten, Machiel Bosch & Martijn Bezemer
Download het artikel

Gevoeligheid grasland voor bodemvochtextremen Respons-effect van planten en macrodetrivoren
Astra Ooms, Hans Cornelissen, Jacintha Ellers & Matty Berg
Download het artikel

N:P-ratio en diversiteit in soortenrijke graslanden
Ineke Roeling, Jerry van Dijk, Maarten Eppinga, Yuki Fujita & Martin Wassen
Download het artikel

Aandacht voor de regenworm
Mirjam Pulleman, Joana Frazão, Jack Faber, Ron de Goede, Jeroen Groot & Lijbert Brussaard
Download het artikel

Organische mestkwaliteit beïnvloedt bodemmicroben en bodemfuncties
Amber Heijboer, Hein ten Berge, Peter de Ruiter, George Kowalchuk, Helene Jørgensen & Jaap Bloem
Download het artikel

Op pad met Bart van Tooren rond het Naardermeer
Onderzoek is voor ons van levensbelang
Download het artikel

Functionele biodiversiteit

Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Tibor Bukovinszky, Koos Biesmeijer, Felix Wäckers, Herbert Prins & David Kleijn
Download het artikel

Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing
Paul van Rijn
Download het artikel

Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
Wim Ozinga, Rob Geerts, Stephan Hennekens & Joop Schaminée
Download het artikel

De NWO-procedure is gevolgd
Rob Wolters
Download het artikel

Weersinvloeden op vogels doorgerekend met populatiemodellen
Caspar Hallmann, Hans de Kroon, Ruud Foppen, Henk van der Jeugd & Eelke Jongejans
Download het artikel

Ecosysteemdiensten

Regionaal beheer aquatische soortendiversiteit
Sven Teurlincx, John van Gemeren & Steven Declerck
Download het artikel

Effecten en beheer uitheemse waterplanten in Nederlandse wateren
Bart Grutters, Elisabeth Bakker & Wilco Verberk
Download het artikel

Kennisontwikkeling samen met stakeholders
Ecosysteemdiensten in agrolandschappen
Willemien Geertsema, Felix Bianchi, Mirjam Pulleman, Paul van Rijn, Walter Rossing, Joop Schaminée & Wopke van der Werf
Download het artikel

Greenmapper: online verbonden met favoriete natuur
Rixt Bijker, Peter van Kampen, Frans Sijtsma & Bert van der Moolen
Download het artikel

Alternatieve financieringsmechanismen voor natuurbeheer
Jetske Bouma, Dominic Hauck, Mark Koetse, Erik Ansink & Daan van Soest
Download het artikel

Eten uit het wild
Catharina Schulp & Peter Verburg
Download het artikel