Nummer 2015-4

Inhoudsopgave

Redactioneel
LANDSCHAP en Natura 2000

IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden
Proof of principle
Esther Lucassen, Wim Chardon, Edu Dorland, Milan van der Sluys, Moni Poelen & Afons Smolders
Download dit artikel

Het Nederlandse onderzoek naar Natura 2000
Rob Jongman, Raoul Beunen, Irene Bouwma & Jos Dekker
Download dit artikel
Download de aanvulling

Vereniging

Boek

Op pad met…René Houtwipper in de Zandpolder
Vogelwalhalla
Download dit artikel

Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
Joep Dirkx
Download dit artikel

Maatschappelijke initiatieven in het Markdal
Gebiedsontwikkeling en de energieke samenleving
Merlijn Hoftijzer & Joost de Jong
Download dit artikel

Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties
Functionele biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en landschap
Christian Mulder, Anton Breure, Michiel Rutgers, Anton Schouten & Wilko Verwij
Download dit artikel

Column
Raoul Beunen


Nummer 2015-3

Themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten

Inhoudsopgave

Redactioneel
Ongemakkelijke wetenschap
Download dit artikel

Kennis in actie voor het landschap
Inleiding tot het themanummer
Download dit artikel

Bewonersnatuur in Zundert
Co-creatie en contextualisering van landschapsecologische kennis
Derk Jan Stobbelaar & Hugo Hoofwijk
Download dit artikel

Kloosterburen geeft geen krimp
Kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers
Albert Aalvanger & Raoul Beunen
Download dit artikel

Boek

Vereniging

Op pad met… Jolanda van Hasselt in Zundert
Er is een beweging in gang gezet
Download dit artikel

Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen
Roel During, Pat van der Jagt & Jeroen Kruit
Download dit artikel

Reactie van Pieter van der Kuil en Flip Witte.
Reactie van Roel During.
Tweede reactie van Pieter van der Kuil en Flip Witte.
Tweede reactie van Roel During.

Productieve functies van het landschapsontwerp
Martijn Duineveld, Bram ten Cate & Kristof Van Assche
Download dit artikel

Wetenschapswinkel stimuleert interactieve kennisontwikkeling
Henny van der Windt
Download dit artikel

Column
Raoul Beunen
Download dit artikel


Nummer 2015-2

Inhoudsopgave

Redactioneel

Vliegfluxen van vogels gemodelleerd
Brandgans versus windmolen
Wim Heijligers, Roland van der Vliet & Carolien Wegstapel
English summary

Boek

Vereniging

Vol inzetten op vergroening van de landbouw
Nieuw Agrarisch Natuurbeheer en GLB
Wim Dijkman

Op pad met… Simon Ruiter in Eilandspolder
Klompen, molens, tulpen en koeien in de wei

Maatschappelijk gedragen landschapsregeneratie
Lian Kasper, Flore Bijker, Paul Roncken & Harro Maat
English summary

Transdisciplinariteit en organisatie van het onderzoek
Johan Bouma

Biogeografische benadering Natura 2000-beheer
Gijs Steur

Column
Raoul Beunen


Nummer 2015-1

Inhoudsopgave

Redactioneel

Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden
Perry de Louw, Gualbert Oude Essink, Sara Eeman, Esther van Baaren, Esther Vermue, Joost Delsman, Pieter Pauw, Bernhard Siemon, Jan Gunnink & Vincent Post
English summary. Download dit artikel

Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
Alwin Gerritsen, Dana Kamphorst, Irene Bouwma, Ingrid Coninx & Wim Nieuwenhuizen
Download dit artikel

Op pad met… Maurice Kruk in Haastrecht
Als mensen meer weten over het landschap dan verandert er iets
Download dit artikel

Sturen op ruimtelijke kwaliteit in Overijssel
Ontwikkelingsruimte versterkt natuur en landschap
Bart Beukema, Harry Stoffer & Mark van Veen
Download dit artikel

Boek

Openheid en dichtheden van weidevogels
Kwantificering van landschapskarakteristieken
Roland van der Vliet, Jerry van Dijk & Martin Wassen
Download dit artikel
English summary

Vereniging

Column
Raoul Beunen
Download dit artikel