Nummer 2013-4

Themanummer Klimaatbuffers

Inhoudsopgave

Redactioneel

Klimaatbuffers: wat bedoelen we eigenlijk
Jan Vermaat, Marjolein Sterk, Marieke Reisinger & Caroline van der Mark
Download dit artikel

Bouwen met de natuur, meer dan woorden
Huib de Vriend
Download dit artikel

Grensmaas, klimaatbuffer avant la lettre
Hettie Meertens
Download dit artikel

Waterbeheer en klimaatbuffers: een goede match?
Michelle Talsma
Download dit artikel

Voorraadvorming door vernatten: de Stippelberg
Arnaut van Loon, Mark Jalink & Marcel Paalman
Download dit artikel

Op pad met… Willem Overmars in de Ardennen
Download dit artikel

Waterberging en veenvorming als klimaatbuffer
Kansen en valkuilen vanuit biogeochemisch perspectief
Alfons Smolders, Jos Verhoeven, Hilde Tomassen, Mark van Mullekom, Monique van Kempen, Jan Roelofs & Leon Lamers
Download dit artikel

Boeken

Klimaatbuffers vragen om adaptieve esthetiek
Paul Roncken
Download dit artikel

Waterberging De Onlanden in de praktijk
Jan Gooijer & Sander Dijk
Download dit artikel

De zachte zandmotor van de Workumer Buitenwaarden
Erik van Slobbe, Agata Klimkowska, Han van Dobben, & Ane Wiersma
Download dit artikel

Natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich
Frans Vlieg
Download dit artikel

Column
Jos Dekker
Download dit artikel


Nummer 2013-3

Inhoudsopgave

Redactioneel
Verhalen

Wolven en zwijnen, acceptabel risico?
Britt Stikvoort, Marijn Poortvliet, Birgit Elands
Download dit artikel

Openheid landschap: ViewScape rekent vanuit de positie van de waarnemer
Henk Meeuwsen & René Jochem
Download dit artikel

Vereniging

Op pad met… Jan Duijndam op Hoeve Biesland
Wat wil de samenleving?
Download dit artikel

Werkt schapenbegrazing? Bestrijding Amerikaanse vogelkers in de Kennemerduinen
Richa Nanne, Hubert Kivit & Jan Vermaat
Download dit artikel

Boeken

Waterkwaliteit in het veenweidegebied
De complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater
Alfons Smolders, José van Diggelen, Jeroen Geurts, Moni Poelen, Jan Roelofs, Esther Lucassen & Leon Lamers
Download dit artikel

Column
Johan Meeus
Download dit artikel


Nummer 2013-2

Inhoudsopgave

Redactioneel
Rli-advies uit balans

Bedrijfsvoering zit in de weg
Marlies Sanders, Wim Nieuwenhuizen, Joep Dirkx, Raymons Schrijver & Rob Smidt
Download dit artikel

Vereniging

Ernest Oberholtzer: Het belang van rollen en ambiguïteit voor het landschap
Kristof van Assche
Download dit artikel

Boeken

Op pad met… Paul de Kort in Buitenschot
Inspiratie uit het onderliggende landschap
Download dit artikel

Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit: Herstel Hierdense Beek
Ralf Verdonschot, Peter van Puijenbroek & Piet Verdonschot
Download dit artikel

Vereniging

Cumulatietoets bij Natura 2000 kan beter
Mirjam Broekmeyer & Marlies Sanders
Download dit artikel

Column
Fred Kistenkas
Download dit artikel


Nummer 2013-1

Inhoudsopgave

Redactioneel
Landschap is meer dan natuur

Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
Jan Vermaat, Joop Harmsen, Fritz Hellmann, Harm van der Geest, Jeroen de Klein, Sarian Kosten, Fons Smolders, Jos Verhoeven, Ron Mes & Maarten Ouboter
Download dit artikel

Voldoet Nederland nog wel aan de Europese Landschapsconventie?
Noor Dessing & Bas Pedroli
Download dit artikel

Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Wim Nieuwenhuizen, Alwin Gerritsen & Ingrid Coninx
Download dit artikel

Vereniging

Op pad met… Chris Kalden in het Kuinderbos; Veel kan, maar niet altijd en niet overal
Jos Dekker & Barend Hazeleger
Download dit artikel

Framing. De strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal
Arjen Buijs, Thomas Mattijssen & Dana Kamphorst
Download dit artikel

Second Nature
Roel During
Download dit artikel

Column
Gijs Kuneman
Download dit artikel