Nummer 2012-4

Inhoudsopgave

Redactioneel
Wisseling van de wacht

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen
Dick Melman, Henk Sierdsema, Wolf Teunissen, Eddy Wymenga, Leo Bruinzeel & Alex Schotman
Download dit artikel

Vereniging

Forum: De erfenis van Bleker
Jos Dekker

Boeken

Op pad met… Jerry van Dijk in de Horstermeerpolder
Meekrijgen mensen net zo belangrijk als ecologische kennis

Multifunctionele landbouw heeft potentie voor zelfsturend natuurbeleid
Alwin Gerritsen & Wim Nieuwenhuizen

Vereniging

Gecombineerde atmosferische depositie en klimaatverandering
Mogelijke effecten op laagveenmoerassen
Jerry van Dijk, Bjorn Robroek, Ignacy Kardel & Martin Wassen

Column
Paul Roncken


Nummer 2012-3

Inhoudsopgave

Redactioneel
Jongleren

Droge duinvegetatie zeer zuinig met water
Flip Witte, Ruud Bartholomeus, Bernard Voortman, Harrie van der Hagen & Sjoerd van der Zee
Download dit artikel

Duinen en waterwinning: functionele natuur met toekomst
Hein de Jonge, Luc Geelen & Peter Spierenburg
Download dit artikel

Op pad met… Piet Veel in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Download dit artikel

Boeken

Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes?
Duinmobiliteit
Bas Arens, Luc Geelen, Harrie van der Hagen & Rienk Slings
Download dit artikel

Nieuwe partij voor duurzaam duinbeheer?
De recreatieonderondernemer
Bart van Engeldorp Gastelaars & Marieke Kuipers
Download dit artikel

Stikstof depositie in de duinen: alles in beeld?
Annemieke Kooijman, Harrie van der Hagen & Erik Noordijk
Download dit artikel


Nummer 2012-2

Inhoudsopgave

Redactioneel
Vertaalslag

Natuurcompensatie: slim beleid begint op tijd
Mirjam Broekmeyer, Rob Bugter & Astrid van Teeffelen
Download dit artikel

Forum: Alle natuur is beleefbare natuur
Kris van Koppen
Download dit artikel

Op pad met… Ignace Schops op de Mechelse heide
Mensen terug met de natuur verbinden
Download dit artikel

Boeken

Verrommeling op de Veluwe
Wim Heijman, Hugo Hoofwijk & Martijn van der Heide
Download dit artikel

Vereniging

Forum: Gaat het goed met het natuur- en milieubeleid in Nederland
Jan van der Straaten
Download dit artikel

Column: Kleine mannetjes in korte broekjes
Martijn Duineveld


Nummer 2012-1

Inhoudsopgave

Redactioneel
Successen vieren

Leren van conflicten groen en groei
Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
Froukje Boonstra, Wiebren Kuindersma & Katrien Termeer
Download dit artikel

Forum: Kabinet bespoedigt achteruitgang natuur
Sander Koopman
Download dit artikel

Boeken

Op pad met… Arno Willems bij Langbroek
Die bezuinigingen zijn een sluipmoordenaar
Download dit artikel

Forum: Wordt er nog kritisch gedebatteerd?
Jan Vermaat
Download dit artikel

Nevengeulen: lessen uit de praktijk
Margriet Schoor, Marianne Greijdanus, Gertjan Geerling & Leon van Kouwen
Download dit artikel

Forum: Nieuwe kennis voor een nieuw natuurbeleid
Jos Dekker, Bram ten Cate, Jerry van Dijk, Joep Dirkx, Petra van Egmond & Rijk van Oostenbrugge
Download dit artikel