WLO gaat samen met VVM

De WLO sluit zich aan bij de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) en heft zichzelf op als zelfstandige vereniging per 1 januari 2022. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de WLO heeft hiertoe besloten op 4 en 25 juni 2021. Bij de VVM kunnen de succesvolle activiteiten van de WLO voortbestaan: het tijdschrift LANDSCHAP, de Nieuwsbrief en de Academie. De WLO wordt een sectie van de VVM. Van daaruit kunnen zoals van oudsher activiteiten en excursies worden georganiseerd. Het WLO-bestuur heeft de afgelopen jaren geprobeerd de WLO weer een levendige vereniging te laten zijn. We hebben het congres Het Betwiste Land georganiseerd en nieuwe activiteiten opgezet zoals de
Academie voor Landschap. Maar helaas hebben we moeten constateren dat er weinig leven meer zit in de werkgemeenschap. Er worden geen activiteiten ondernomen door de leden en de aanwas van jonge nieuwe leden is miniem. Wellicht speelt de tijdgeest daarbij een rol. Het tijdschrift LANDSCHAP floreert echter en de nieuwe Academie voor Landschap heeft een eerste goede leerlijn gepresenteerd. Financieel staat de WLO er gezond voor, maar de hoge kosten voor administratie bij een teruglopend aantal leden vormen een bron van zorg.We hebben ons daarom beraden over onzetoekomst en zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn omaan te sluiten bij de VVM, met behoud vanonze activiteiten, producten en leden.Beide organisaties zouden hier voordeelvan kunnen hebben. Deze keuze van hetbestuur is door de leden tijdens de ALV’sonderstreept. In de herfst van 2021 zullenwe als bestuur stappen nemen om de vereniging,haar activiteiten en ledenadministratieper 1 januari 2022 onder te brengenbij de VVM.

Alle leden ontvangen een brief van hetWLO-bestuur over het besluit om aan te sluiten bij de VVM en de WLO als zelfstandige vereniging op te heffen. Hierin zal ook worden ingegaan op de consequenties voor ieders lidmaatschap. In november volgt nog een ALV om de fusie te bekrachtigen. Wij hopen de transitie zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Het tijdschrift LANDSCHAP gaat in de huidige opzet over.  Daarbij blijven redactiestatuut, status van Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift, redactionele onafhankelijkheid, hoofdredactie en redactie en de aard van de artikelen in principe gehandhaafd. Wel zal de lay-out worden vernieuwd, conform de wensen van de redactie.

LANDSCHAP zoekt een nieuwe hoofdredacteur. Na 10 jaar hoofdredacteurschap wil de huidige hoofdredacteur Jos Dekker andere dingen gaan doen. Voor een functieomschrijving zie

https://www.landschap. nl/tijdschrift/2021-2/hoofdredacteurlandschap

Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met de huidige hoofdredacteur Jos Dekker.

NEL SANGERS
Voorzitter WLO

 

Voor een pdf van het nieuws klik hier