Verbinding als kernkwaliteit van de Dommel

Anne van Kuijk is als adviseur Omgevingskwaliteit bij de provincie Noord-Brabant
betrokken bij de Landschapstriënnale 2021, in het bijzonder bij het landschapslaboratorium
Brabantse beken (zie kader op pagina 170). Vakmatig en persoonlijk heeft zij
een grote liefde voor de Dommel. De Dommel is volgens haar een belangrijke verbinder;
ecologisch, landschappelijk en sociaal. Anne neemt ons mee naar de Dommel bij
de Odaberg, ten zuiden van Sint-Oedenrode; een plek waar deze nog meandert.

Voor het volledige artikel klik hier