Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van elzenbroekbos in beekdalen

 

elzenbroekbos, beekdalen, broekbosherstel, nutriënten

Van nature waren onze beekdalen voor een groot deel begroeid met elzenbroekbos. Van dat broekbos is nog maar weinig over. In het kader van de waterbergingsopgave lijken er goede kansen te zijn om in de beekdalen weer nieuwe elzenbroekbossen te ontwikkelen. Door intensief landbouwkundig gebruik zijn bodem en water vaak sterk verrijkt met voedingsstoffen. In hoeverre vormt dat een belemmering voor herstel van elzenbroekbos?

The return of the vanished wood: preconditions for the development of Alder woodland in brook valleys

Fons Smolders, Han Runhaar, Roos Loeb en Esther Lucassen

Stream valley, alder woodland, restoration, nutrients

Originally our brook valleys were largely covered with Alder forests but nowadays little is left of these marshy woodlands. In the context of water storage, there seem to be good opportunities to develop new alder woodland in brook valleys. The intensive agricultural use often results in heavily nutrient-enriched soil and (ground) water. Nevertheless the development of new alder forests on former agricultural land is often seen as an interesting option because this forest type is ecologically known as a relatively nutrient-rich system. In an OBN study on the restoration of desiccated mixed forests in brook valleys, it was concluded that already a lot is known about the hydrological requirements of wet alder woodlands, but that there is relatively little knowledge about the role of nutrient availability in these forests. Therefore, in a follow-up study more attention was paid to the specific role of nutrients. The results show that phosphorus availability plays an important role. Well developed species-rich vegetation is only observed in forests where the undergrowth is P limited. This means that for the development of new wet forests on former agricultural soils the creation of adequate hydrological conditions and the realization of P limited conditions are both important.

Voor het volledige artikel klik hier