De ontdekking van de natuur

Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders & Joop Schaminée, 2021. De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw. Amsterdam, Prometheus, 330 pagina’s. € 24,99. ISBN: 978 90 446 47341.

Ooit leefde de mens in een paradijselijke harmonie met de natuur, maar door landbouw en techniek heeft de mens de biodiversiteit ernstig aangetast. Deze wijdverbreide opvatting willen de auteurs van dit boek nuanceren. Dit doen zij met een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van de biodiversiteit van ijstijd tot nu. Het boek is geen puur ecologisch verhaal, maar integreert geschiedenis (met name de
economische geschiedenis) en ecologie. De schrijvers richten zich vooral op Nederland, dat, zo constateren zij, verrassend veel variatie
biedt op een kleine oppervlakte. Biodiversiteit, ‘de rijkdom van de natuur’, vatten zij daarbij breed op: het omvat het aantal soorten, de omvang van populaties, de zeldzaamheid van soorten én de vervangbaarheid. Dat doen ze overigens zonder in te gaan op discussie over de waarden die
hiermee verbonden zijn, of op de politieke betekenis van het concept biodiversiteit.

Voor de volledige recensie klik hier