De relatie tussen het realiseren van natuurdoelen en omgevingsbeleid

Fred Kistenkas, Bas Breman & Nienke Nuesink

natuurdoelen, omgevingsbeleid, omgevingsrecht, omgevingswet

Uit recente evaluaties en verkenningen blijkt dat het zeer moeilijk zal zijn om de beleidsdoelen uit het natuurbeleid volledig te realiseren. Zelfs bij maximale inspanning om de terrestrische natuurdoelen te realiseren blijft er naar verwachting een fors beleidstekort bestaan. Wij menen dat dit samenhangt met het ontbreken van integraal omgevingsbeleid en -recht.

From a sectoral to an integrated approach – nature conservation policy goals and environmental policy

environmental law, environmental policy, nature conservation objectives

Environmental law and policy are both highly fragmented in an enormous amount of sectoral legislation and policy goals. Whereas policy documents increasingly call for a more integrated approach, especially European and hence also member state legislation currently seems to do the contrary. This counterpoint also applies to the newly drafted Dutch ‘Omgevingswet’. Under the Omgevingswet some policy integration might perhaps be reached in a policy document like the ‘Omgevingsvisie’, covering all environmental sectors, but these documents are of no binding force whatsoever. Legislative norms and assessments, however, are binding but also still sectoral norms and assessments. The New Zealand integrated environmental legislation (the Resource Management Act) with an overarching sustainability law principle was considered to be an interesting next step towards a novel integrated approach, but this Act has recently been evaluated and environmental legislation will probably be sectoralized again.

Voor de tekst van het volledige artikel klik hier