In 2022 komt de functie van hoofdredacteur van LANDSCHAP vacant. De redactie is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur:
• met een visie op onderzoek en ontwerp van het landschap ;
• met affiniteit voor de maatschappelijke opgaven die het landschap veranderen;
• met een uitgebreid kennisnetwerk;
• die goed kan organiseren en plannen.
Het betreft een onbezoldigde functie van gemiddeld enkele dagdelen per week. De hoofdredacteur bereidt de redactievergaderingen
voor, agendeert onderwerpen, enthousiasmeert auteurs, zoekt referenten en stuurt de redactie aan. Verder werkt hij/zij samen met auteurs, eindredacteur, vormgever en uitgever.

De toekomstige hoofdredacteur dient vertrouwd te zijn met het wetenschappelijk onderzoek. Hij/zij moet publicaties in een wetenschappelijk tijdschrift op waarde kunnen schatten. Hij/zij werft in samenwerking met de redactieleden manuscripten, zoekt daar referenten bij, agendeert
themanummers en zoekt daar sponsors bij.

Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met de huidige hoofdredacteur Jos Dekker. Informatie over LANDSCHAP kunt u vinden
op www.landschap.nl