Afscheid van het boerenlandschap?

Kris van Koppen

Soms lijkt het of natuurbeschermers in Nederland afscheid nemen van het boerenlandschap. Een voorbeeld: de Partij voor de Dieren stelt in haar ontwerpverkiezingsprogramma voor om op grote
schaal grond aan de landbouw te onttrekken voor woningbouw en natuur. Liever huizen dan akkers of weilanden. Tegen de achtergrond van de milieuproblemen die de agrarische ontwikkelingen meebrengen, lijkt het dilemma van scheiding of verweving van landbouw en natuur, van sparing versus sharing,
beslecht te worden ten gunste van scheiding.

Voor de volledige tekst klik hier