Maatwerk voor een veranderend IJsselmeer en Markermeer

Joep de Leeuw, Nicola Tien, Tessa van der Hammen & Sarah Smith

visserij, beheer. beleid. advisering, ecosysteem, vogels

Het IJsselmeer en Markermeer kennen een geschiedenis van drastische veranderingen in inrichting, waterhuishouding, waterkwaliteit, natuurbeheer en visserij. Deze veranderingen, in combinatie met de Europese eisen aan waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), natuurbescherming (Natura 2000) en het internationale aalbeheer, drukken zwaarder dan ooit op de visserijmogelijkheden in het gebied. Het betekent ook een aanzienlijke behoefte aan ecologische kennis en nieuw instrumentarium om die kennis in te bedden in de wetenschappelijke advisering voor het visserijbeleid.

Voor de volledige tekst van het artikel klik hier

Fishing within ecological boundaries. Tailor-made advice for changing conditions in Lakes IJsselmeer
and Markermeer

Joep de Leeuw, Nicola Tien, Tessa van der Hammen & Sarah Smith

Fishery, management, policy advice, ecosystem, birds

The freshwater Lakes IJsselmeer and Markermeer have undergone major shifts in abiotic and biotic conditions in recent decades. Strong reduction in productivity, habitat changes, and establishment of invasive species have altered the fish community and conditions for commercial fisheries. Fishery on perch (Perca fluviatilis), pikeperch (Sander lucioperca), bream (Abramis brama), roach (Rutilis rutilus), eel (Anguilla anguilla) and smelt (Osmerus eperlanus) has declined severely. New requirements related to implementation of European legislation regarding water quality (Water Framework Directive) nature conservation (Bird- and Habitat Directive) and Eel Regulation set further boundaries to fisheries activities. This stimulated the development of scientific advisory tools to support fisheries management including broader ecological aspects, such as food reservation for fish-eating birds and impact of migration barriers on survival of silver eel. These aspects are generally captured well as different sources of mortality in population models, which give direct information on the effect of management measures. In addition, ecological risk assessments are used to facilitate management decisions.

For the full text of the article click here