Natuurambities voor de grote wateren

Globaal gezien gaat het niet goed met de natuur wereldwijd en in Europa. Ook niet in Nederland, ondanks tekenen van herstel. Er zijn ambitieuze plannen, zoals de Green Deal van de Europese Commissie, waarin het niet alleen gaat om betere bescherming van de natuur, maar ook om het natuurinclusiever maken van de maatschappelijke omgeving. Als Nederland volop meewerkt kan ook de Nederlandse natuur daarvan profiteren, stelt het PBL in ‘Nederlands natuurbeleid in internationale context’.

De Nederlandse natuur heeft internationale betekenis, bijvoorbeeld voor trekvogels. Ook het landschap van de delta heeft internationale betekenis. Denk dan niet alleen aan de Zeeuwse wateren, maar ook aan de rivieren die daarheen stromen, de duinen, de kustnatuur, de Waddenzee en het Markermeer.
Landschap heeft niet alleen betekenis in zichzelf. Het landschap is ook een voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van de natuurgebieden die erin zijn ingebed. Effectief natuurbeleid is afhankelijk van de kwaliteit van het landschap. Het PBL pleit dan ook voor herstelmaatregelen op landschapsschaal en een geïntegreerde ligging van natuurgebieden in het landschap. In ‘Zorg voor landschap’ pleit het PBL voor meer, ook nationaal, landschapsbeleid.

Dat belang van de kwaliteit van de landschappelijke omgeving vinden we ook terug in dit nummer van LANDSCHAP, met als thema de natuurambities voor de grote wateren. In dit nummer worden de resultaten gepresenteerd van het beleidsondersteunend onderzoek voor de Natuurambitie Grote Wateren (BO-NAGW). Het is gemaakt in samenwerking met Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research en gefinancierd door het ministerie van LNV, mede vanuit het programma LIFE IP Deltanatuur. De redactie van LANDSCHAP is hiervoor uitgebreid met Jeroen Veraart, coördinator van het BO-NAGW.

Voor de rubriek Op Pad willen we dit jaar een aantal landschapslaboratoria bezoeken. Deze zijn opgezet in het kader van de Landschapstriënnale 2021, die in april wordt gehouden in Nationaal Park Van Gogh, in Noord-Brabant. In landschapslaboratoria wordt gewerkt aan manieren om maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie een verantwoorde en mooie plek te geven in het landschap.

Op de kaft van deze jaargang portretteren we beken in een veranderend landschap. Na de rationele inrichting van een halve eeuw geleden krijgen nu andere waarden de ruimte.

JOS DEKKER, HOOFDREDACTEUR

Voor een pdf van het redactioneel klik hier