Martin Baptist

natuurbehoud, natuurherstel, natuurontwikkeling, natuurversterking, natuurmodificatie

Tussen 1900 en nu wijzigden de natuurambities voor de Waddenzee van natuurbehoud en natuurherstel, via natuurontwikkeling, naar natuurversterking. Dit essay inventariseert recente en geplande natuurversterkingsprojecten in de Waddenzee en geeft een analyse van de motieven. De lijn van veranderende ambities dootrekkend eindigt het met een vooruitblik naar een mogelijke toekomst voor natuurbeheer, waarin de eigenschappen van de Waddennatuur gemodificeerd worden om de gevolgen van klimaatverandering te weerstaan.

Voor een pdf van dit essay klik hier

Ambitions for nature in the Wadden Sea

Martin Baptist

Nature conservation, nature restoration, nature development, nature reinforcement, nature modification

This essay shows that ambitions for nature management in the Wadden Sea have evolved from nature conservation & restoration (~1900-1980), through nature development (~1980-2000) to nature reinforcement (~2000-present). The latter is defined here as interventions in abiotic and/or biotic functions, processes and structures with the aim of actively improving the value of nature. An overview is made of 21 existing and planned activities to analyse the recent shift to nature reinforcement projects in the Wadden Sea. Two opposite motives were distinguished. The first motive starts from the ecosystem services: “nature facilitates humankind”. The second motive starts from the belief that man must help nature: “humankind facilitates nature”. In addition, projects were scored as species driven or biotope driven. Last but not least, an outlook is given that foresees that nature modification projects will modify the properties of nature of the Wadden Sea to adapt to the effects of climate change in a novel ecosystem.

For the full text of this essay click here