Ontwikkeling van macrobenthos en inschatting gevolgen van gedempt getij

Marijn Tangelder, Arno Nolte, Ingeborg Mulder, Jeroen Wijsman, John Janssen, Tom Ysebaert

gedempt getij, Grevelingenmeer. macrobenthos, waterkwaliteit, Natura 2000

Begin jaren zeventig veranderde het Grevelingenmeer door afdamming van een estuarium in een zout meer. Nu treden regelmatig zuurstofarme condities op wat het bodemleven niet ten goede komt. Introductie van gedempt getij zal hierin verandering brengen, maar kan tegelijkertijd leiden tot een compensatieopgave van door Natura 2000 beschermde natuur op de eilanden en oevers. Daarom wordt voor verschillende scenario’s van gedempt getij verkend wat de gevolgen zijn voor natuur boven en onder water.

Voor de volledige tekst van het artikel klik hier

Lake Grevelingen: towards introduction of tidal influence

Marijn Tangelder, Arno Nolte, Ingeborg Mulder, Jeroen Wijsman, John Janssen, Tom Ysebaert

Reduced tide, Grevelingenmeer, macrobenthos, waterquality, Natura 2000

The Grevelingen estuary was dammed off and became a lake in 1971. Since 1978 a connection with the North Sea exists to keep the lake saline but management of sluices varied over time. Our research of several decades of monitoring data shows that water management lead to drastic changes in water quality and consequent ecological shifts in macrobenthic fauna. Benthic biomass, dominated by molluscs, showed major changes with an important role for invasive species. Implications are made towards future management to re-introduce micro-tide (30-50 cm amplitude) in connection with the North Sea to improve water quality and the ecological status of the lake. As the reintroduction of tide will negatively affect terrestrial Natura 2000 habitats and species, including coastal breeding birds, the Dutch government will mitigate and compensate for these effects.

For the full text of the article click here