Flitsende start Academie voor Landschap!

De Academie voor Landschap is flitsend van start gegaan – voor zover je zo mag spreken over zoiets eerbiedwaardigs als een ‘genootschap ter bevordering van wetenschap en kunst’, want dat is een oude betekenis van het woord academie. Het is ook precies wat de Academie voor Landschap wil zijn of kan worden: een genootschap voor de bevordering van kennis over en betrokkenheid bij het landschap, voor allen die er vanuit verschillende invalshoeken professioneel mee bezig zijn. Want het landschap overstijgt individuele disciplines en is een weerspiegeling van alle fysieke én maatschappelijke processen waar we momenteel middenin zitten.

De Academie voor Landschap is een initiatief van het bestuur van de WLO (Lian Kasper, Jos Verheul) en de NVTL (Jan Janse). Voor de eerste pilot is nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer, die met een royaal gebaar ruimte en catering ter beschikking stelde. Met twintig inschrijvingen was de academie meteen ‘vol’. Zo kwam op 16 september jl. een divers gezelschap van landschapsecologen, landschapsarchitecten en natuurbeheerders bijeen op kasteel Groeneveld voor de eerste van drie bijeenkomsten met het thema ‘het verdwijnen of veranderen van het landschap zoals we dat kennen en waar we waarde aan hechten’.

Het bestaande landschap heeft de afgelopen 75 jaar een majeure verandering ondergaan. En nu staan we weer op een keerpunt. Het is evident dat, als we alle maatschappelijke functies en urgente duurzaamheidsopgaven een plaats willen geven, we een totaal ander landschap zullen gaan zien. Hoe gaan we om met verlies en verandering van landschap? Hoe ga je het gesprek aan met bewoners en bezoekers bij landschappelijke ingrepen? Hoe kunnen we betrokkenheid bij het landschap opnieuw vormgeven?

De eerste bijeenkomst leverde een bevlogen en intieme uitwisseling op naar aanleiding van inleidingen, door Ronald van Marlen over de urgentie van actie op het thema duurzaamheid en Evanne Nowak over inzichten uit de klimaatpsychologie. Deelnemers reageerden enthousiast: ‘eerst dacht ik dat het over landschap zou gaan maar het ging juist over dat wat iedereen raakt: veranderingen waar je geen grip op hebt maar wel onderdeel van uitmaakt’. In de tweede en derde bijeenkomst kijken we naar lessen uit de praktijk om te inspireren en handvatten te bieden. Het gehele programma van de leerlijn is te vinden op de website van de WLO (www.landschap.
nl/academie-voor-landschap).

De WLO heeft hernieuwde ambities om het belang van landschap breder en beter onder de aandacht te brengen. De Academie is een van de nieuwe initiatieven. We hebben het aantal deelnemers bewust laag gehouden om tot een juiste balans te komen tussen het aanbieden van kennis en interactieve werkvormen. De academie is daarmee zowel algemeen als individueel, breed als diepgaand, collectief als persoonlijk.
We hebben al de nodige verbeterpunten genoteerd, maar het enthousiasme is groot en de behoefte aan deze academie is overduidelijk.

LIAN KASPER, JOS VERHEUL (BEIDEN WLO) EN JAN JANSE (NVTL)