Een agenda voor volhoudbaar bodem- en landgebruik in Nederland in 2030

Margot de Cleen, Jos Verheul & Co Molenaar

bodem, landgebruik, TerrAgenda, SDG’s, voetafdruk

“Het gaat niet goed met de bodem in Nederland! Hij daalt, verdroogt, verliest vruchtbaarheid, verdicht, verzilt en verzuurt. En dat terwijl we de bodem en het daarmee samenhangende watersysteem zo hard nodig hebben.” Dit schreven de ambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik (IBB) in 2018 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding om in actie te komen met een agenda voor herstel van bodem en land.

TerrAgenda: towards healthy soils. An agenda for sustainable soil and land use in the Netherlands in 2030

Margot de Cleen, Jos Verheul & Co Molenaar

soil, land use, TerrAgenda, sustainable developmentgoals, footprint

In the Netherlands soil and land are under pressure. Societal challenges and the need for transitions increase this pressure with claims on space and soil ecosystem services, while the landscape and ecosystem services already suffer severe degradation. As soils and land are essential for welfare and wellbeing it’s time for a change towards sustainable land use and realization of Sustainable Development Goal 15.3: restoring degraded land and soil and striving for land degradation neutrality. The TerrAgenda is a societal initiative starting a movement which aims for healthy soils in 2030. Based on the pillars Land, Man and Value the agenda proposes an holistic approach for developments on a regional scale. Embrace the natural system, give soil a voice, appoint an ambassador and connect networks are part of the way to achieve sustainable
land use on a regional level.

For a pdf of the article click here