Bodem- en landgebruik in een volhoudbare samenleving

Jos Verheul

“Buy land, they’re not making it anymore.” Deze beroemde uitspraak van Mark Twain (1835-1910) geeft in een notendop weer wat de kern is van onze opgaven om tot een volhoudbare samenleving te komen. Ook historisch gezien is land het enige waarop we een natuurlijk monopolie hebben: het is onze ultieme natuurlijke hulpbron. Land omvat bodem, grond én grondstoffen. Zonder land hebben we geen voedsel, kleding, huis, auto of computer. Land is de enige leverancier van ‘ruimte’ en materialen; wie land bezit is spekkoper (en de rest heeft het nakijken).

Voor de volledige tekst van het artikel klik hier