De ruimte onder de stad is een bodemsysteem

Marco Vergeer

stad, bodem, maatschappelijke opgaven, omgevingswet

De stad heeft door zijn ontstaansgeschiedenis een relatie met zijn ondergrond. Die relatie met de bodem wint opnieuw aan belang. Aanleiding is de inpassing van ondergrondse ruimtewensen, met daarbij de ervaring dat onbewust functies toevoegen leidt tot schade of verlies van potentie in de bodem. Dit artikel gaat in op een recente ontwikkeling: kennisopbouw over en waarderen van de bodem als systeem onder de stad.

Well-founded urban tasks

Marco Vergeer

city, soil, social issues, Environmental Act

The city seems to be rediscovering the meaning of its soil. The reason is social challenges and the underground space that is needed for this. Adding functions unknowingly can cause damage and lead to loss of potency. Cities are struggling with spatial subsurface stress, soil system tasks and soil quality tasks. How relevant are the natural conditions in the soil for the smart and sustainable city of the future? In a number of Dutch cities it has been investigated how these treat their soil.

For a pdf of the full text of this article click here