Op zoek naar nieuwe instrumenten om het belang van de bodem te behartigen

Rozemarijn de Kwaasteniet

representatie, bodem, natuurrechten, bodemvitaliteit

Onze bodem staat er niet best voor (Rli, 2020). Landbouwgronden raken uitgeput door intensief gebruik. Dit wordt nog verergerd door het veranderende klimaat, met droge zomers en heftige hoosbuien. Om onze bodem beter te beschermen verdient deze een stem. In dit artikel worden nieuwe instrumenten verkend, gebaseerd op het concept ‘natuurrecht’, waarmee de belangen van een vitale bodem beter behartigd kunnen worden.

In search of a voice for soil

Rozemarijn de Kwaasteniet

representation, soil, rights of nature, soil vitality

This study concerns the exploration towards a voice of the soil. Because of the tremendous pressure on this ecosystem, new ways of protecting the soil are needed. An example of this is rights of nature, its judicial pathway is central in this piece. Alongside is the focus on the
cultural context that is necessary for developing instruments that attribute to that voice.

For a pdf of the full text click here