Doorgaan met symptoombestrijding of naar een systeemverandering?

Meino Smit

duurzame landbouw, kringlooplandbouw, energiegebruik, landgebruik, arbeid

Hoe zal de landbouw eruit zien in 2040, in een wereld waarin het gebruik van fossiele energie is uitgebannen en negatieve effecten op de omgeving zoveel mogelijk moeten worden voorkomen? Het doel is een duurzame kringlooplandbouw, met een duurzamer gebruik van de bodem, meer biodiversiteit, een meer divers landschap en meer zinvolle werkgelegenheid.

Dit artikel laat zien waarom dat nodig is, wat dat betekent en welke maatregelen nodig zijn om dat te bereiken. Daartoe wordt de Nederlandse landbouw op systeemniveau beschreven, vanuit verleden, heden en met het oog op de toekomstt

Dutch agriculture in 2040

Meino Smit

sustainable agriculture, circular agriculture, energy use, land use, labour

In this article an outline is given of an agricultural system that is sustainable, can provide food security and can meet the climate objectives. Sustainability has been calculated based on the energetic value of the output and input of agriculture., the direct and indirect land use and the direct and indirect labour. The sustainability of Dutch agriculture has declined sharply from 1950 to 2015. The climate targets as formulated in the Paris agreement have been translated to Dutch agriculture. In a scenario of a sustainable agriculture in 2040 a drastic reduction of the use of energy and raw materials is needed, combined with replacing on a large scale of capital by labour. Agricultural policy should no longer be based on symptom management but on systematic change. A sustainable agricultural system gives higher costs of labour, but great savings on social costs and the purchase of input.en of an agricultural system that is sustainable, can provide food security and can meet the climate objectives. Sustainability has been calculated based on the energetic value of the output and input of agriculture., the direct and indirect land use and the direct and indirect labour. The sustainability of Dutch agriculture has declined sharply from 1950 to 2015.

For a pdf of the full text of this article click here