In Polder Breebaart komt alles van ED2050 samen

Polder Breebaart is een Natura 2000-gebied, dat onder het beheer valt van Het Groninger Landschap. De polder is onderdeel is geworden van het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). Breebaart vangt slib in uit de Dollard. Als dit slib niet kan worden afgevoerd om nuttig gebruikt te worden, heeft het Groninger Landschap een probleem. Silvan Puijman is beheerder bij Het Groninger Landschap voor rayon Oost, waaronder Polder Breebaart valt. Vergezeld door Rob Reintsema, hoofd Natuur & Landschap van Het Groninger Landschap, wandelt hij met ons door het gebied.

Voor het volledige artikel klik hier