De maatschappelijk impact van het programma ED2050

Jouke van Dijk & Gerwin van de Meulen

Eems-Dollard, regionale economie, toerisme, landbouw, industrie

Het gebied rondom de Eems-Dollard is een krimpgebied. De regionale economie heeft het moeilijk en de ecologie van het Eems-Dollard-estuarium staat onder druk. Het programma Eems-Dollard 2050 werkt aan ecologisch herstel van het estuarium. In dit artikel gaan we na welke kansen en mogelijkheden de nu lopende pilotprojecten creëren voor de regionale economie.

Opportunities for the regional economy – the social impact of the ED2050 program

Ems-Dollard, regional economy, tourism, agriculture, industry

The region around the Ems-Dollard suffers from population decline and limited regional economic opportunities and at the same time the ecology of the estuary is under pressure. The program ED2050 aims to improve the ecology of the estuary and the aim of this article is to explore if this may also lead to new opportunities for regional economic development and higher well-being.

For a pdf of the full text click here