Hoe een lang verwaarloosd estuarium weer kleur op de wangen krijgt

Wouter Iedema & Kees van Es

In 2013 staan Rijkswaterstaat (RWS) en de natuurorganisaties met de koppen tegen elkaar. De natuurorganisaties zien de vaargeulverruiming Eemshaven-Noordzee als de zoveelste aantasting van het Eems-estuarium, terwijl zij, samen met wetenschappers, al jaren aangegeven dat ‘de Eems-Dollard ziek is’ en er geïnvesteerd moet worden in natuurherstel. RWS betoogt dat de vaargeulverruiming op zich geen wezenlijke invloed heeft op de natuur. Uiteindelijk besluiten de natuurorganisaties geen bezwaar te maken tegen de vaargeulverruiming, onder voorwaarde dat er snel natuurherstel zal plaatsvinden. De basis hiervoor wordt gelegd in 2014, in de samenwerkingsovereenkomst Ecologie en Economie in Balans (E&E), die door rijk, regionale overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties, in totaal zeven partijen, wordt ondertekend (Stuurgroep E&E, 2014).

Voor de volledige inleiding klik hier