Stikstof, landschap en het lange termijn landbouwbeleid

Sander van Opstal

Bijna 40% van de EU-begroting gaat naar de agrarische sector en daarnaast zijn er nog vele nationale steunmaatregelen. Tot
deze EU-maatregelen behoren ook landschapsmaatregelen. Uit PBL-evaluaties blijkt steeds weer dat deze weinig opleveren
voor natuur en landschap. Het permanent subsidiëren van de landbouw leidt in sommige sectoren tot vier keer zo veel productie dan Nederland kan consumeren. Ten koste van grote aantallen dieren die industrieel gehouden worden, grotendeels voor de export.

Voor de volledige tekst van WLO-nieuws klik hier