Om de schoonheid van natuur.

Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten.

Michiel Purmer, 2018. Verloren, Hilversum, 464 pagina’s, met registers van geografische en persoonsnamen, € 39,-. ISBN 9087047517, 9789087047511

Af en toe verschijnt er in Nederland een proefschrift dat ook voor niet-specialisten leesbaar en belangwekkend is. Het boek van Michiel Purmer is er zo een. Op een geslaagde wijze combineert het de persoonlijke passie van de auteur, zijn professionele ervaring als cultuurhistorisch specialist bij Natuurmonumenten en de structurele aanpak die vereist is bij een wetenschappelijk betoog. De persoonlijke passie blijkt al uit het feit dat veel van de talrijke afbeeldingen in het boek afkomstig zijn van de auteur. De professionele ervaring komt naar voren in de gekozen afbakening – Natuurmonumenten – en in de grote hoeveelheid bronnen en observaties waar de auteur uit kan putten. De wetenschappelijke aanpak zorgt ervoor dat het betoog, met deze overvloed aan gegevens en een hartstochtelijk aanwezige auteur, toch keurig op de rails blijft. Gedurende de hele rit biedt het ons observaties, overwegingen en aanbevelingen die een actueel en waardevol licht werpen op de culturele dimensies van natuurbescherming. En dat alles in helder en vloeiend geschreven Nederlands.

Voor de gehele boekbespreking klik hier