Gebrek aan samenwerking door landschapsdisciplines baart zorgen

Henk Baas is hoofd landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het enige overgebleven hoofd landschap op rijksniveau, zegt hij zelf. Dankzij het programma Belvedere, het rijksbeleid voor de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling (1999-2009), is de positie van het cultureel erfgoed verbeterd. Het cultuurhistorisch landschap heeft daarvan geprofiteerd. Henk Baas hoort momenteel de brede roep om meer regie van het rijk op de zorg voor het landschap. Ook ziet hij dat het Rijk meer regie neemt.

Voor het gehele interview klik hier