Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold, Helias Udo de Haes & Wil Tamis

(invasieve) exoten, Voorzorgbeginsel, Anthropoceen, natuurreservaten

Over het toelaten van exoten bestaan heel verschillende opvattingen. Protectionisten zijn terughoudend en bepleiten het voorzorgbeginsel. Liberalen bepleiten open grenzen. Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold gaan hierover in debat met Helias Udo de Haes & Wil Tamis. Moeten exoten zoveel mogelijk worden geweerd of horen ze thuis in ons dynamische landschap?

Non-native species: to be welcomed or excluded?

Invasive species, precautionary principle, Anthropocene, nature reserves

There are very different views on admitting non-native species. Protectionists are cautious and advocate the precautionary principle. Liberals advocate open borders. Should non-native species be kept away as much as possible or do they belong in the dynamic landscape of The Netherlands? A debate.

 

Voor de tekst van het volledige  debat klik hier