Kansen voor biodiversiteit en andere landschapsfuncties?

Friso van der Zee, Jaap Bloem, Paul Galama, Luuk Gollenbeek, Jaap van Os, Alex Schotman & Sjerp de Vries

zonneparken, bodem, landbouw, biodiversiteit, beleving

Er ligt een grote opgave om met duurzame energiebronnen aan onze energiebehoefte te voldoen en er worden daarom steeds meer zonneparken aangelegd. Dit levert discussie op over het benutten van de schaarse ruimte. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van zonneparken op landbouw, biodiversiteit en beleving van het landschap, én in de kansen voor combinaties. Dit artikel is gebaseerd op een literatuuronderzoek (Van der Zee et al., 2019).

Solar parks: opportunities for biodiversity and other functions?

solar parks, soil, agriculture, biodiversity, perception of the landscape

The construction of solar parks in the Netherlands is experiencing strong growth. This leads to a discussion about the use of scarce space. What are the effects of solar parks on the soil, agriculture, biodiversity and the perception of the landscape? Are there opportunities for other functions in addition to power generation? This article reports on a literature review of this question. There certainly are opportunities for combining solar parks with biodiversity and agriculture. To achieve this, an optimum must be sought between maximum power production and other functions. What is the best way to design and manage a solar park? The most important conclusion is that much knowledge is still lacking in this area and that further research is urgently needed.

For the full text of this article click here