Transities en Landschap

Het klimaatbeleid, met als doel om de emissie van broeikasgassen te verlagen, is een enorme maatschappelijke opgave. De energietransitie die voortvloeit uit die klimaatopgave zal een groot effect op het landschap hebben. In dit nummer van LANDSCHAP besteden we aandacht aan die klimaatopgave, de energietransitie, de gevolgen ervan voor het landschap en de rol die het landschap zelf kan spelen.

Voor de volledige tekst van het redactioneel klik hier