Elke windmolen is een monument voor het nieuwe tijdperk, dat niet alleen gevierd wordt maar ook gevreesd

Dirk Sijmons is als landschapsarchitect al meer dan 15 jaar en vanuit vele posities betrokken bij de energietransitie. Hij heeft grote invloed gehad op de vraag hoe om te gaan met het landschap in de energietransitie. Hij heeft daar echter ook frustraties aan overgehouden: zo vreest hij dat de energietransitie vooral als een technisch vraagstuk wordt geframed, terwijl het een cultureel-maatschappelijk vraagstuk is. Hij neemt ons mee naar het windmolenpark Noordoostpolder bij Urk.

Voor de volledige tekst van het artikel klik hier