Kansen en noodzakelijke veranderingen voor meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare energieopwekking

Pim Kupers, Pieter Schengenga, Taco Kuijers & Boris Hocks

zonne-energie, windenergie, multifunctioneel landgebruik

Het principe van meervoudig ruimtegebruik is niet alleen aantrekkelijk, maar ook noodzakelijk voor het integreren van hernieuwbare energieopwekking in het Nederlandse landschap. Ruimtelijke plannen op basis van meervoudig ruimtegebruik komen echter niet zonder meer tot stand. De hogere complexiteit ten opzichte van een enkelvoudige aanpak staat op gespannen voet met de hoge druk om voldoende kWh’s te produceren. Er is daarom behoefte aan een bredere benadering, aan slimme plannen die meerdere doelen dienen en aan een aantrekkelijk realisatie- en exploitatieperspectief.

Additional values with sustainable energy production. Opportunities and essential changes to enable multifunctional sustainable energy production

solar energy, wind energy, multifunctional landuse

Multifunctional land use including sustainable energy production forms a solution for the competition between functions in the Dutch landscape and is the key to achieve an energy transition which is social accepted. In this case multifunctional land use is defined as the combination of several functions,  including sustainable energy production, on one location. It adds additional value on the same hectare of land. Several examples of both solar energy and wind energy on land and sea show the potentials of  various function combinations. However, it is not easy to achieve these goals. Essential changes in land use planning, ownership, subsidies and financial constructions are necessary. Cooperation on the regional level contributes to a common profit. In the end also the knowledge gap should be bridged to come up with examples of good practice where energy transition is combined with other essential transitions like agriculture, nature or water.

For the full text of the article click here