Jos Dekker, Gert Jan Kramer & Marc Londo

In 2015 heeft de internationale gemeenschap in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland heeft die afspraak in 2019 geleid tot de klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord beoogt een transitie in energieopwekking en landgebruik die grote consequenties zal hebben voor het Nederlandse landschap. In dit nummer van LANDSCHAP besteden wij aandacht aan die klimaatopgave en de energietransitie die daaruit voortvloeit, evenals aan de mogelijke gevolgen ervan voor het landschap en de functie die het landschap hierbij kan vervullen.

Voor de volledige tekst klik hier