Prof Ir M.J. Vroom, 1929-2019

Op 28 augustus 2019 overleed professor M. J. Vroom, een landschapsarchitect vol aanzien voorbij de landsgrenzen. Met gevoel voor nuance benaderde Meto Vroom iedere tuin en elk terrein anders. Behoud van natuurgebieden maakte op de tekentafel plaats voor ontwerp en ontwikkeling van de natuur. Tussen 1966 en 1994 verzorgde Vroom als hoogleraar aan de voormalige Landbouwhogeschool niet alleen ontwerpend onderwijs maar ook onderwerpend onderzoek. Door zijn persoonlijke inzet groeiden de Wageningse uiterwaarden uit tot een stedelijk natuur- en uitloopgebied. Zo ontstond er een wenkend perspectief voor Ruimte voor de Rivier, waar behoud en vernieuwing hand in hand gingen. Vroom doceerde tuin- en landschapsarchitectuur, ontsloot de tuinkunst voor tijdgenoten en verdiepte de landschapsanalyse. Dat leverde inspirerende resultaten, zoals ‘behoud door vernieuwing’, ‘bouwen met de natuur’ en ‘tijdlagen in het landschap’, ontwerpconcepten die internationaal doorbraken en nog steeds toonaangevend zijn.

Voor de volledige tekst van het in memoriam klik hier