Uitdagingen voor een duurzame toekomst

Han Lindeboom & Tinka Murk

Noordzee, transities, energie, voedsel, natuur

De Noordzee is de afgelopen 200 jaar ingrijpend veranderd en zal de komende decennia nog veel meer veranderen ten gevolge van drie grote transities: energie, voedsel en natuur. Enorme aantallen windturbines, minder visserij, maricultuur op open zee, bouwen met natuur en betere natuurbescherming zullen het toekomstig functioneren van het ecosysteem sterk beïnvloeden. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen optimaal laten samengaan om de zee ook in de toekomst duurzaam te kunnen blijven gebruiken?

Three transitions in the Dutch North Sea, challenges for a sustainable future

North Sea, transitions, energy, food, nature

The North Sea has changed tremendously in the last 200 years and will change much more as the result of three transitions: energy, food and nature. Huge numbers of wind turbines, decreasing fisheries, mari-culture in open sea, building with nature and better nature protection will significantly influence the functioning of the ecosystem. In this essay we describe how, in the past, the North Sea bottom was covered with oysters and that the water was much clearer. Wind turbines have a positive effect on the biodiversity and biomass underwater but negative effects on birds and bats. More proteins can be extracted from the sea, but there are limits to the carrying capacity of the ecosystem. And once again, we underline the importance of marine protected areas. The North Sea is divided politically but hopefully a new North Sea Agreement between all stakeholders involved will lead to a sustainable future.

For the full text of the article click here