Excursie en ALV

Op vrijdag 24 mei vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats, gecombineerd met een excursie in de Blaauwe Kamer te Rhenen. Het was een mooie dag en ruim twintig leden waren aangetrokken door het thema van de excursie: natuurontwikkeling in het rivierengebied. We hebben genoten van de het landschap en de vogels van de Blaauwe Kamer.

Daarna vond een levendige en succesvolle ALV plaats met een goede opkomst, waarbij vele activiteiten werden besproken. Er werd vastgesteld, dat de nieuwsbrief een succes is.

De boeken over 2018 zijn goedgekeurd. De reserves zijn weer op peil en zodanig dat we weer een buffer hebben voor de toekomst. Het verslag van de ALV vindt u te zijner tijd op de website (www.landschap.
nl).

Communicatie

In de toekomst zullen we vooral met onze leden communiceren via e-mail. Zo maken we de informatie-uitwisseling efficiënter, sneller en goedkoper. We roepen daarom alle leden op hun e-mailadres te sturen,
voor zover ze dat nog niet gedaan hebben.

Het WLO-bestuur is op zoek naar versterking. We zoeken onder meer iemand die ons Twitteraccount actief wil beheren. Wilt u zich inzetten voor een actieve vereniging en zo impact hebben in de wereld
van landschapsonderzoek? Neem contact op!

Lidmaatschap

Gezien de gestegen kosten in de afgelopen jaren is besloten de kosten van het lidmaatschap te verhogen en te versimpelen. Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor lidmaatschap, inclusief LANDSCHAP, verhoogd van € 60 naar € 65. Het Instituutsabonnement gaat van €115 naar €125. Het  studentenlidmaatschap blijft € 40. Alle overige lidmaatschapsvormen komen te vervallen. Bij persoonlijke betalingsproblemen kan het bestuur overwegen uit coulance korting op het lidmaatschap te geven.

SANDER VAN OPSTAL
SECRETARIS WLO