De Waaluiterwaarden dreigen te verdrogen

Gerard Litjens is enthousiast over de kwaliteit van de natuurontwikkeling langs de Waal, resultaat van onder meer Ruimte voor de Rivier-projecten. Hij maakt zich echter grote zorgen over de erosie van de rivierbodem, waardoor de uiterwaarden dreigen te verdrogen en dat is desastreus voor de natuur langs de rivier. Hij neemt ons mee naar het uiterste westen van Gelderland, het Munnikenland. Gerard Litjens is een van de oprichters en directeurs van Bureau Stroming en heeft meegewerkt aan de Integrale Planstudie, de MER, het Inrichtingsplan en het Beheerplan voor dit gebied.

Voor een pdf van de volledige tekst klik hier