Rob Jongman & Geert de Blust

riviercorridors, ecologische concepten, barrières, verbindingen

Rivieren zijn de natuurlijke verbindingen in het landschap. Ecologisch gezien zijn ze belangrijk als leefgebied en migratiecorridor voor vissen, zoogdieren en vogels en als transportroute van voedingsstoffen en planten(delen). Beek- en riviersystemen hebben het Nederlandse en Vlaamse landschap vormgegeven, van de IJzer in het zuidwesten tot de Westerwoldse Aa en de Dollard op de grens van Nederland en Duitsland.

Rivers as ecological networks

Rob Jongman & Geert De Blust

River corridors, ecological concepts, barriers, ecological connectors

Rivers are natural connections in the landscape, both for humans and for nature. They have made the Dutch and Flemish landscape by erosion and sedimentation. Different parts of the delta of the Rhine, Meuse and Scheldt are characterised by hydro-morphologic processes and related ecosystems and species. Processes and species behaviour have been caught by science in different, but related concepts, such as the river continuum, the flood pulse and the river wave concept. These concepts help us to understand coherence and relationships in rivers and river processes and to translate them into management measures. Fish migration is a lost function in many rivers, also in the rivers of the Rhine and Meuse delta. Recovery of this function is a target of the EU water directive as well as of river restoration policies in the Benelux. This however, requires cross border cooperation and working with a joint vision on rivers as ecological networks based on knowledge of the entire system.

For the full text you can click here