Vooruitblik 2019

De WLO kijkt uit naar een actief en boeiend 2019, met onder andere een ad-hoc werkgroep over de Landbouwvisie van minister Schouten en de toekomst van de landbouw in Nederland.

In 2019 verschijnen er, naast twee reguliere nummers van LANDSCHAP, twee gesponsorde
themanummers: nummer 2 over ecologische netwerken in riviergebieden en nummer 4 over energietransitie en landschap.

Financieel staat de vereniging er goed voor. Door behoedzaam financieel beheer is er geleidelijk aan een reserve ontstaan, zodat we eventuele tegenslagen kunnen opvangen.

ALV

Op vrijdagmiddag 24 mei 2019 vanaf 16.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaats, ditmaal in Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer, tussen Wageningen en Rhenen.

Traditiegetrouw kunt u, voorafgaand aan de ALV, vanaf 13.30 uur deelnemen aan een excursie in het gebied De Blauwe Kamer, waar u informatie krijgt over de successen en aandachtspunten van 30 jaar natuurontwikkeling in dit uiterwaardengebied.

Het WLO-bestuur is druk met de voorbereidingen. Leden krijgen binnenkort een uitnodiging met meer uitgebreide informatie. Houd de datum vast vrij!

SANDER VAN OPSTAL
SECRETARIS WLO