Nationaal Park 3.0

Nationaal Park 3.0- Een welkome toevoeging aan de diversiteit van nationale parken?
Georgette Leltz, Cassandra van Altena, Wolf Mooij, Sven Teurlincx, Abe Veenstra, Dianneke van Wijk & Jan Kuiper

natuurbescherming, landschap, mens-natuurrelaties, maatschappelijke opgaven, NP Hollandse Duinen

Beschermde gebieden waarin menselijke invloed beperkt wordt vormen sinds lang de hoeksteen van natuurbescherming. Deze aanpak heeft de biodiversiteitscrisis echter niet kunnen voorkomen. Daarbij wordt met deze aanpak het beeld gecreëerd dat alleen datgene dat binnen deze beschermde gebieden leeft natuur is. Natuur laat zich echter niet begrenzen, en de menselijke invloed daarop evenmin. In dit essay werken we daarom een gebiedsdekkende en mens-inclusieve visie op natuurbescherming uit tot een nieuwe benadering voor nationale parken: Nationaal Park 3.0.

Summary: Nature conservation, landscape, human-nature relations, societal challenges, Nationaal Park Hollandse Duinen
Protected areas are the cornerstone of nature conservation, although this approach has not prevented the current biodiversity crisis. In addition, the approach leads to the suggestion that only organisms living within these areas constitute nature. Nature, however, cannot be spatially constrained, and the same holds for human influence on nature. In this essay we develop an area-wide and human-inclusive vision of nature conservation into a new approach for national parks that we call National Park 3.0 (NP 3.0). The concept is rooted in a re-evaluation of human-nature relations sensu the Nature Futures Framework developed under IPBES. Moreover, we note that ‘landscape’ has always been a social-ecological concept since the term was coined by 17th century Dutch painters. Finally, we note that nature and human infrastructure are deeply entangled at multiple spatial scales in modern landscapes. We define NP 3.0 spatially by the contours of a landscape that is recognizable by people and has geomorphological and ecological coherence. We relate NP 3.0 to other initiatives for restoring biodiversity and provide a conceptual design for NP 3.0. Throughout this essay we use Nationaal Park Hollandse Duinen as a case study where NP 3.0 is worked out in practice.

Voor het hele artikel klik hier.

 

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap