Mooi maar stil

Hoe ver kunnen we komen met herstelbeheer?
Rienk-Jan Bijlsma, Marlies Sanders, André Jansen, Rogier Pouwels & Arjen van Hinsberg
Natura 2000, natuurverkenning, herstelmaatregelen, habitattypen, structuur & functie

Het Drouwenerzand is een klassiek heide- en stuifzandlandschap met veel reliëf, overgangen tussen tal van karakteristieke begroeiingen en vredig grazende Drentse heideschapen. Een schilderachtig decor waaruit toch steeds meer ‘bewoners’ vertrekken. Eens was het een bolwerk van typische dagvlinders van dit landschap, maar inmiddels zijn die verdwenen. Is de natuur hier nog even mooi als eerst, nu het er leger en stiller wordt? En zijn er nog herstelopties?

Summary: Natura 2000, Nature Outlook, restoration measures, habitat types, structure & function
The Interim Report on Nature Outlook 2050 by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency outlines reference scenarios for nature, using a combination of source oriented measures, large-scale restoration measures and area-oriented regular management. We describe per landscape the identified limitations for the restoration of the quality of Natura 2000 habitat types in the medium term (30 years), for both structure and function, as used for the Habitats Directive reporting of habitat types. Only in the dry dunes we don’t see obstacles to recovery. The coastal area and the wet dunes also have a predominantly positive perspective. In the peatland, riverine and colline areas we recognize restrictions for the restoration of structure and/or function for 40-60% of the habitat types. The dry and wet sandy landscape including raised bogs are the most problematic with limitations for 75 80% of the habitat types.

Voor het hele artikel klik hier.

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap